Podnikatelia (FO) ako darovať 2%

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019 :

 1. Vypočítajte si :
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie (organizácií), pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť :
 3. IČO : 50614037
  Názov združenia : Krajší svet
  Sídlo : Ku kyselke 560/38, 91106 Trenčín

 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám práve Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na daňový úrad *** ( adresu si nájdete TU ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. *** Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech občianskeho združenia Krajší svet.

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie 2% z dane nájdete tu.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2019 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane !
 • Tlačivá sa podávajú na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska ( adresu si nájdete TU )
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.